دوره برند سازی

مقدمه
پخش ویدیو

درس 1

پخش ویدیو

درس 2

فصل 1 - چارچوب استراتژی خود را مشخص کنید
پخش ویدیو

درس 3

پخش ویدیو

درس 4

پخش ویدیو

درس 5

جهت دانلود رایگان دوره روی دکمه کلیک کنید

فصل 2 - پیمان تجاری خود را ایجاد‌ کنید
پخش ویدیو

درس 6

پخش ویدیو

درس 7

پخش ویدیو

درس 8

فصل 3 - شخصیت برند خود را مشخص کنید
پخش ویدیو

درس 9

پخش ویدیو

درس 10

پخش ویدیو

درس 11

فصل 4 - استراتژی خود را فعال کنید
پخش ویدیو

درس 12

پخش ویدیو

درس 13

پخش ویدیو

درس 14

فصل 5 - دورنمایی کنید
پخش ویدیو

درس 15

پخش ویدیو

درس 16

پخش ویدیو

درس 17

دوست عزیز تبریک ... !

شما 5% از مسیر توسعه کسب و کار رو گذرانده اید !

هدیه ما به شما کد تخفیف 80 درصدی اشتراک 1 ماهه توسعه کسب و کار

کد تخفیف OFF80

80,000 تومان

15,000 تومان