دوره مهارت حل مسئله

مقدمه
پخش ویدیو

درس 1

فصل 1 - شناسایی مشکل حقیقی
پخش ویدیو

درس 2

پخش ویدیو

درس 3

پخش ویدیو

درس 4

پخش ویدیو

درس 5

پخش ویدیو

درس 6

جهت دانلود رایگان دوره روی دکمه کلیک کنید

فصل 2 - ایجاد راه‌حل‌های ممکن
پخش ویدیو

درس 7

پخش ویدیو

درس 8

پخش ویدیو

درس 9

پخش ویدیو

درس 10

پخش ویدیو

درس 11

فصل 3 - انتخاب بهترین راه‌حل
پخش ویدیو

درس 12

پخش ویدیو

درس 13

پخش ویدیو

درس 14

پخش ویدیو

درس 15

پخش ویدیو

درس 16

پخش ویدیو

درس 17

پخش ویدیو

درس 18

پخش ویدیو

درس 19

پخش ویدیو

درس 20

پخش ویدیو

درس 21

پخش ویدیو

درس 22

فصل 4 - نتیجه‌گیری
پخش ویدیو

درس 23

دوست عزیز تبریک ... !

شما 5% از مسیر توسعه فردی رو گذرانده اید !

هدیه ما به شما کد تخفیف 80 درصدی اشتراک 1 ماهه توسعه فردی

کد تخفیف OFF80

80,000 تومان

15,000 تومان