دوره مدیریت زمان

مقدمه
پخش ویدیو

درس 1

پخش ویدیو

درس 2

فصل 1 - کشف سبک شما
پخش ویدیو

درس 3

پخش ویدیو

درس 4

پخش ویدیو

درس 5

پخش ویدیو

درس 6

پخش ویدیو

درس 7

پخش ویدیو

درس 8

پخش ویدیو

درس 9

جهت دانلود رایگان دوره روی دکمه کلیک کنید

فصل 2 - سبک‌های مبنی برتنوع
پخش ویدیو

درس 10

پخش ویدیو

درس 11

پخش ویدیو

درس 12

پخش ویدیو

درس 13

پخش ویدیو

درس 14

پخش ویدیو

درس 15

پخش ویدیو

درس 16

پخش ویدیو

درس 17

پخش ویدیو

درس 18

پخش ویدیو

درس 19

فصل 3 - سبک‌های مبنی برثبات
پخش ویدیو

درس 20

پخش ویدیو

درس 21

پخش ویدیو

درس 22

پخش ویدیو

درس 23

پخش ویدیو

درس 24

پخش ویدیو

درس 25

پخش ویدیو

درس 26

پخش ویدیو

درس 27

پخش ویدیو

درس 28

پخش ویدیو

درس 29

فصل 4 - کارکردن با سبک‌های متفاوت
پخش ویدیو

درس 30

پخش ویدیو

درس 31

پخش ویدیو

درس 32

فصل 5 - نتیجه‌گیری
پخش ویدیو

درس 33

دوست عزیز تبریک ... !

شما 5% از مسیر توسعه فردی رو گذرانده اید !

هدیه ما به شما کد تخفیف 80 درصدی اشتراک 1 ماهه توسعه فردی

کد تخفیف OFF80

80,000 تومان

15,000 تومان