دوره مدیریت منابع انسانی

مقدمه
پخش ویدیو

درس 1

پخش ویدیو

درس 2

فصل 1 - مدیریت منابع انسانی (HR)
پخش ویدیو

درس 3

پخش ویدیو

درس 4

پخش ویدیو

درس 5

پخش ویدیو

درس 6

جهت دانلود رایگان دوره روی دکمه کلیک کنید

فصل 2 - توسعه منابع انسانی
پخش ویدیو

درس 7

پخش ویدیو

درس 8

پخش ویدیو

درس 9

پخش ویدیو

درس 10

فصل 3 - منابع انسانی جهانی
پخش ویدیو

درس 11

پخش ویدیو

درس 12

پخش ویدیو

درس 13

فصل 4 - نتیجه‌گیری
پخش ویدیو

درس 14

دوست عزیز تبریک ... !

شما 5% از مسیر توسعه کسب و کار رو گذرانده اید !

هدیه ما به شما کد تخفیف 80 درصدی اشتراک 1 ماهه توسعه کسب و کار

کد تخفیف OFF80

80,000 تومان

15,000 تومان