دوره مدیریت و رهبری

مقدمه
پخش ویدیو

درس 1

فصل 1 - اصول مربیگری
پخش ویدیو

درس 2

پخش ویدیو

درس 3

پخش ویدیو

درس 4

جهت دانلود رایگان دوره روی دکمه کلیک کنید

فصل 2 - مدل‌های مربیگری
پخش ویدیو

درس 5

پخش ویدیو

درس 6

فصل 3 - مهارت‌های مربیگری
پخش ویدیو

درس 7

پخش ویدیو

درس 8

پخش ویدیو

درس 9

فصل 4 - نتیجه‌گیری
پخش ویدیو

درس 10

دوست عزیز تبریک ... !

شما 5% از مسیر توسعه کسب و کار رو گذرانده اید !

هدیه ما به شما کد تخفیف 80 درصدی اشتراک 1 ماهه توسعه کسب و کار

کد تخفیف OFF80

80,000 تومان

15,000 تومان