دوره هوش هیجانی

مقدمه

درس 1

فصل 1 - درک هوش هیجانی
پخش ویدیو

درس 2

پخش ویدیو

درس 3

پخش ویدیو

درس 4

جهت دانلود رایگان دوره روی دکمه کلیک کنید

فصل 2 - خودآگاه بودن
پخش ویدیو

درس 5

پخش ویدیو

درس 6

پخش ویدیو

درس 7

فصل 3 - مدیریت خود
پخش ویدیو

درس 8

پخش ویدیو

درس 9

پخش ویدیو

درس 10

فصل 4 - آگاهی اجتماعی
پخش ویدیو

درس 11

پخش ویدیو

درس 12

پخش ویدیو

درس 13

فصل 5 - مدیریت روابط
پخش ویدیو

درس 14

پخش ویدیو

درس 15

پخش ویدیو

درس 16

دوست عزیز تبریک ... !

شما 5% از مسیر توسعه فردی رو گذرانده اید !

هدیه ما به شما کد تخفیف 80 درصدی اشتراک 1 ماهه توسعه فردی

کد تخفیف OFF80

80,000 تومان

15,000 تومان