مقالات آرشیو ماهانه با ساختار تاریخ

تیم سازی استارت اپ
توسعه فردی

تیم‌سازی استارت آپ

بیش از 23 درصد از استارت‌ آپ‌ها به خاطر تیم‌شان شکست می‌خورند. یک ایده خوب تنها دلیل موفقیت یک استارت آپ نیست، و استارت آپ برای رشد به یک تیم

مطالعه مقاله