مقالات آرشیو ماهانه با ساختار تاریخ

توسعه فردی

فواید تیم‌سازی

صاحبان مشاغل به طور مداوم به دنبال راه‌هایی برای سودآوری و موفقیت بیشتر شرکت خود هستند و این کارمندان باانگیزه هستند که می توانند بین موفقیت و شکست سازمان، تفاوت

مطالعه مقاله
تمرین برای افزایش هوش هیجانی
تقویت هوش هیجانی

تمرین برای افزایش هوش هیجانی

هوش هیجانی یا EQ مهارتی مهم در دنیای حرفه‌ای است. به بیان ساده، هوش هیجانی یک روند نیست. شرکت‌های بزرگ آماری را جمع آوری کرده‌اند که نشان می‌دهد کارکنان با

مطالعه مقاله
مراحل تیم‌سازی
توسعه فردی

مراحل تیم‌سازی

برای موثر بودن تیم‌ها، افراد تیم باید بتوانند با هم کار کنند تا به طور جمعی به نتایج تیم کمک کنند. اما این به طور خودکار اتفاق نمی‌افتد و در

مطالعه مقاله