مقالات آرشیو ماهانه با ساختار تاریخ

بازاریابی و فروش

تحلیل رفتار مصرف کننده

در طول روز چند بار تصمیم می‌گیرید؟ تصمیمات مختلفی مانند این‌که امروز چی بپوشم؟ چه عطری بزنم؟ قرار است ناهار چی بخورم؟ اگر به آن فکر کنید، ما هر روز

مطالعه مقاله
تجزیه و تحلیل PESTEL
بازاریابی و فروش

تجزیه و تحلیل PESTEL

تجزیه و تحلیل PESTEL چارچوبی برای تجزیه و تحلیل عوامل اصلی(سیاسی، اقتصادی، جامعه‌شناسی، فناوری، حقوقی و محیطی) تأثیرگذار بر یک سازمان از خارج آن است. این تحلیل، به افراد حرفه‌ای،

مطالعه مقاله
توسعه فردی

مدل‌های تیم‌سازی

معمولا مشاغل درگیر استفاده از آخرین فناوری و داشتن بهترین بودجه می‌شوند. اما همانطور که پاتریک لنسیونی در آغاز کتاب خود، “پنج اختلال عملکرد یک تیم”، توضیح می‌دهد که نه

مطالعه مقاله
تجزیه و تحلیل SWOT
بازاریابی و فروش

تجزیه و تحلیل SWOT

در بسیاری از مسائل ما نیاز داریم تا با دانستن نقاط قوت، نقاط ضعف، تهدیدات و فرصت‌های موجود، تجزیه و تحلیل انجام دهیم تا بهترین تصمیم را با توجه به

مطالعه مقاله