x
x

مهمان ما باشید

Be Our Guest

Be Our Guest

جهت مشاهده خلاصه کتاب لطفا اشتراک تهیه نمایید

این کتاب با عنوان مهمان ما باش که در سال 2011 منتشر شد، اصول کلیدی و مفروضات اصلی شرکت دیزنی در خدمات فوق العاده خوب به مشتریان را افشا می کند که دنبال کردن این اصول به این شرکت کمک کرده تا تبدیل به یک امپراطوری موفق در دنیای تجارت امروز شود.
موسسه دیزنی از طریق برگزاری سمینارها، ورکشاپ ها و فعالیت های عملی و همچنین دانش به دست آمده و اجرا شده توسط کمپانی والت دیزنی، شرکت ها را آموزش و تعلیم می دهد. تئودور کینی سردبیر مجله استراتژی+کار است که مقالات بسیار زیادی برای شرکت های مختلف از جمله آی بی ام، بوز اند کمپانی و همچنین گروه منابع نخستین نوشته است.
متخصصین و افراد حرفه ای در زمینه سرگرمی ها هستند که درباره چیزهایی که والت دیزنی را این چنین موفق کرده کنجکاو هستند؛ صاحبان کسب و کارهایی که می خواهند خدمات خود به مشتریان را بهتر کنند؛ و افراد متخصص و حرفه ای در زمینه خدمات به مشتریان که به دنبال ارتقای مهارت های خود هستند.

سایر محتوا در مسیر تبلیغ نویسی

مقالات مسیر تبلیغ نویسی
دوره‌های مسیر تبلیغ نویسی
پادکست‌های مسیر تبلیغ نویسی
خلاصه کتاب‌های تبلیغ نویسی
تبلیغ‌نویسی علمی فراتر از بازاریابی است. شما نیاز به مهارتی دارید که با کلمات بتوانید ذهن مخاطب را به سمت خود جلب کنید و عمل موردنظرتان انجام شود. در این مجموعه آموزشی میاموزیم: چگونه یک متن بازاریابی جذاب برای جلب توجه مخاطب بنویسیم؛ اصول نگارش متن تبلیغاتی برای شبکه های اجتماعی چگونه است؛ داستان‌پردازی چه تاثیری در جذب مخاطب دارد؛ و ده‌ها تکنیک علمی دیگر.

مهمان ما باشید

Be Our Guest

این کتاب با عنوان مهمان ما باش که در سال 2011 منتشر شد، اصول کلیدی و مفروضات اصلی شرکت دیزنی در خدمات فوق العاده خوب به مشتریان را افشا می کند که دنبال کردن این اصول به این شرکت کمک کرده تا تبدیل به یک امپراطوری موفق در دنیای تجارت امروز شود.

جهت مشاهده خلاصه کتاب لطفا اشتراک تهیه نمایید

Be Our Guest
نویسنده: تئودور کینی
موسسه دیزنی از طریق برگزاری سمینارها، ورکشاپ ها و فعالیت های عملی و همچنین دانش به دست آمده و اجرا شده توسط کمپانی والت دیزنی، شرکت ها را آموزش و تعلیم می دهد. تئودور کینی سردبیر مجله استراتژی+کار است که مقالات بسیار زیادی برای شرکت های مختلف از جمله آی بی ام، بوز اند کمپانی و همچنین گروه منابع نخستین نوشته است.

این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟

متخصصین و افراد حرفه ای در زمینه سرگرمی ها هستند که درباره چیزهایی که والت دیزنی را این چنین موفق کرده کنجکاو هستند؛ صاحبان کسب و کارهایی که می خواهند خدمات خود به مشتریان را بهتر کنند؛ و افراد متخصص و حرفه ای در زمینه خدمات به مشتریان که به دنبال ارتقای مهارت های خود هستند.

سایر محتوا در مسیر تبلیغ نویسی

مقالات مسیر تبلیغ نویسی
دوره‌های مسیر تبلیغ نویسی
پادکست‌های مسیر تبلیغ نویسی
خلاصه کتاب‌های تبلیغ نویسی
تبلیغ‌نویسی علمی فراتر از بازاریابی است. شما نیاز به مهارتی دارید که با کلمات بتوانید ذهن مخاطب را به سمت خود جلب کنید و عمل موردنظرتان انجام شود. در این مجموعه آموزشی میاموزیم: چگونه یک متن بازاریابی جذاب برای جلب توجه مخاطب بنویسیم؛ اصول نگارش متن تبلیغاتی برای شبکه های اجتماعی چگونه است؛ داستان‌پردازی چه تاثیری در جذب مخاطب دارد؛ و ده‌ها تکنیک علمی دیگر.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید