x
x

برندها چگونه رشد می‌کنند؟

How Brands Grow

جهت مشاهده خلاصه کتاب لطفا اشتراک تهیه نمایید

در این کتاب با عنوان«برندها چگونه رشد می‌کنند؟» نویسنده، بایرن شارپ، خِرد بازاریابی متعارف را مورد بررسی قرار می‌دهد، بسیاری از باورهای غیرعلمی بازاریابی متعارف را با واقعیت‌ها و حقایق علمی رد می‌کند و برخی اصول علمی ثابت‌شده که بازاریاب‌ها باید از آن‌ها استفاده کنند را تعیین می‌کند.
بایرن شارپ یک استاد دانشگاه در زمینۀ علوم بازاریابی در دانشگاه استرالیای جنوبی است. او بیش از هزار عنوان مقالۀ تحقیقاتی در زمینۀ بازاریابی نوشته است. تمرکز اصلی مقاله‌ها و تحقیقات او روی تعیین قوانین تجربی و علمی است که در کار بازاریابی قابل استفاده باشند.
هر کسی که در زمینۀ بازاریابی فعالیت می‌کند؛ هر کسی که علاقه‌مند است بداند علم چگونه می‌تواند روی کار بازاریابی تأثیرگذار شود؛ هر کسی که می‌خواهد با نحوۀ کار و تأثیر تبلیغات آشنا شود.

برندها چگونه رشد می‌کنند؟

How Brands Grow

در این کتاب با عنوان«برندها چگونه رشد می‌کنند؟» نویسنده، بایرن شارپ، خِرد بازاریابی متعارف را مورد بررسی قرار می‌دهد، بسیاری از باورهای غیرعلمی بازاریابی متعارف را با واقعیت‌ها و حقایق علمی رد می‌کند و برخی اصول علمی ثابت‌شده که بازاریاب‌ها باید از آن‌ها استفاده کنند را تعیین می‌کند.

جهت مشاهده خلاصه کتاب لطفا اشتراک تهیه نمایید

نویسنده: بایرن شارپ
بایرن شارپ یک استاد دانشگاه در زمینۀ علوم بازاریابی در دانشگاه استرالیای جنوبی است. او بیش از هزار عنوان مقالۀ تحقیقاتی در زمینۀ بازاریابی نوشته است. تمرکز اصلی مقاله‌ها و تحقیقات او روی تعیین قوانین تجربی و علمی است که در کار بازاریابی قابل استفاده باشند.

این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟

هر کسی که در زمینۀ بازاریابی فعالیت می‌کند؛ هر کسی که علاقه‌مند است بداند علم چگونه می‌تواند روی کار بازاریابی تأثیرگذار شود؛ هر کسی که می‌خواهد با نحوۀ کار و تأثیر تبلیغات آشنا شود.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید