x
x

مثل یک مربی رهبری کن

Lead Like a Coach

Lead Like a Coach

جهت مشاهده خلاصه کتاب لطفا اشتراک تهیه نمایید

این کتاب با عنوان « مثل یک مربی هدایت کن» در سال 2018 منتشر شده است. این کتاب یک راهنما برای یادگیری مدیریت و رهبری با استفاده از مدل مربیگری است. توصیه‌ها و دیدگاه‌هایی برای رهبران و مدیرانی که به دنبال کسب رهبری و قدرت بیشتر هستند در این کتاب ارائه شده است. موارد شفاف و روشنی برای اثبات برتری نسبی این مدل رهبری نسبت به سبک‌های مدیریتی قدیمی‌تر ارائه می‌شود. این موارد به نوعی بیان کننده ارتباط مربیگری با مدیریت در این روزهاست. همچنین دلیل واضحی برای اینکه چرا این مدل برای خیلی از سازمان‌ها و شرکت‌ها جالب به نظر می‌رسد و به دنبال تطابق دادن خود با این مدل هستند.
کارن مورلی یک روانشناس معتبر و دارای مدرک دکتری در زمینه رهبری و مدیریت است. این خانم یک کارشناس در رشته آماده‌سازی برای رهبری است و به عنوان مشاور برای مدیران اجرایی شرکت‌های بزرگ و مهم مشغول به کار است. شغل او به عنوان مشاور درواقع کمک به مدیران برای بهبود سبک رهبری و مدیریت است. این خانم علاوه بر این عنوان و سمت، به شغل نویسندگی هم مشغول است. او نویسنده کتاب « راهنمای کاربردی برای یک رهبری منصفانه » هم هست.
این کتاب برای مدیران و رهبرانی است که به افرادی که تحت مدیریت آنها هستند اهمیت می دهند. همچنین برای مدیران اجرایی که خواهان بهتر کردن فرهنگ کاری شرکت خود هستند، مناسب است. افرادی هم که می‌خواهند توانایی‌های مدیریتی و شخصیتی خود را رشد بدهند و تبدیل به رهبران و مدیران قدرتمند و حامی شوند، می‌توانند بهره زیادی از این کتاب ببرند.

سایر محتوا در مسیر مهارت کوچینگ برای مدیران

مقالات مسیر مهارت کوچینگ برای مدیران
دوره‌های مسیر مهارت کوچینگ برای مدیران
پادکست‌های مسیر مهارت کوچینگ برای مدیران
خلاصه کتاب‌های مهارت کوچینگ برای مدیران
علم کوچینگ به رهبران سازمان کمک می‌کند تا کارمندان خود را همانند یک مربی هدایت کنند تا به اهداف سازمان خود برسند. مهمترین تفاوت بین مدیریت و کوچینگ نوع نگرش آن است. نگرش کوچینگ بیشتر بر مربی‌گری و راهنما بودن تاکید می‌کند. در این مجموعه آموزشی میاموزیم: مربی‌گر و کوچینگ کارمندان چه تاثیری در پیشرفت شغلی کارمندان دارد؛ کوچینگ افراد بزرگتر چه تفاوتی با سایرین دارد؛ فرق کوچینگ فردی با کوچینگ سازمانی چه مواردی است؛ و ده ها تکنیک کاربردی دیگر.

مثل یک مربی رهبری کن

Lead Like a Coach

این کتاب با عنوان « مثل یک مربی هدایت کن» در سال 2018 منتشر شده است. این کتاب یک راهنما برای یادگیری مدیریت و رهبری با استفاده از مدل مربیگری است. توصیه‌ها و دیدگاه‌هایی برای رهبران و مدیرانی که به دنبال کسب رهبری و قدرت بیشتر هستند در این کتاب ارائه شده است. موارد شفاف و روشنی برای اثبات برتری نسبی این مدل رهبری نسبت به سبک‌های مدیریتی قدیمی‌تر ارائه می‌شود. این موارد به نوعی بیان کننده ارتباط مربیگری با مدیریت در این روزهاست. همچنین دلیل واضحی برای اینکه چرا این مدل برای خیلی از سازمان‌ها و شرکت‌ها جالب به نظر می‌رسد و به دنبال تطابق دادن خود با این مدل هستند.

جهت مشاهده خلاصه کتاب لطفا اشتراک تهیه نمایید

Lead Like a Coach
نویسنده: کارن مورلی
کارن مورلی یک روانشناس معتبر و دارای مدرک دکتری در زمینه رهبری و مدیریت است. این خانم یک کارشناس در رشته آماده‌سازی برای رهبری است و به عنوان مشاور برای مدیران اجرایی شرکت‌های بزرگ و مهم مشغول به کار است. شغل او به عنوان مشاور درواقع کمک به مدیران برای بهبود سبک رهبری و مدیریت است. این خانم علاوه بر این عنوان و سمت، به شغل نویسندگی هم مشغول است. او نویسنده کتاب « راهنمای کاربردی برای یک رهبری منصفانه » هم هست.

این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟

این کتاب برای مدیران و رهبرانی است که به افرادی که تحت مدیریت آنها هستند اهمیت می دهند. همچنین برای مدیران اجرایی که خواهان بهتر کردن فرهنگ کاری شرکت خود هستند، مناسب است. افرادی هم که می‌خواهند توانایی‌های مدیریتی و شخصیتی خود را رشد بدهند و تبدیل به رهبران و مدیران قدرتمند و حامی شوند، می‌توانند بهره زیادی از این کتاب ببرند.

سایر محتوا در مسیر مهارت کوچینگ برای مدیران

مقالات مسیر مهارت کوچینگ برای مدیران
دوره‌های مسیر مهارت کوچینگ برای مدیران
پادکست‌های مسیر مهارت کوچینگ برای مدیران
خلاصه کتاب‌های مهارت کوچینگ برای مدیران
علم کوچینگ به رهبران سازمان کمک می‌کند تا کارمندان خود را همانند یک مربی هدایت کنند تا به اهداف سازمان خود برسند. مهمترین تفاوت بین مدیریت و کوچینگ نوع نگرش آن است. نگرش کوچینگ بیشتر بر مربی‌گری و راهنما بودن تاکید می‌کند. در این مجموعه آموزشی میاموزیم: مربی‌گر و کوچینگ کارمندان چه تاثیری در پیشرفت شغلی کارمندان دارد؛ کوچینگ افراد بزرگتر چه تفاوتی با سایرین دارد؛ فرق کوچینگ فردی با کوچینگ سازمانی چه مواردی است؛ و ده ها تکنیک کاربردی دیگر.

نظرات کاربران

One Response

دیدگاهتان را بنویسید