x
x

رهبران آخر از همه غذا می‌خورند.

Leaders Eat Last

Leaders Eat Last

جهت مشاهده خلاصه کتاب لطفا اشتراک تهیه نمایید

این مبحث با عنوان «رهبران آخر از همه غذا می‌خورند» تاثیر شیمی اعصاب را روی احساسات و رفتار افراد بررسی می‌کند و اختلافاتی که بین طراحی بدن برای عمل کردن و نحوه رفتار بدن در حالت عادی وجود دارد را مورد آزمایش قرار می‌دهد. بالاخره ما به رهبرانی نیاز داریم که ما را به سمت مسیر درست و مستقیم برگردانند.
سایمون ساینک یک نویسنده بریتانیایی است که روی مباحث و چالش‌های رهبری تمرکز دارد. او علاوه بر این کتاب، یک کتاب پرفروش دیگر با عنوان «از چرا شروع کن» هم تالیف کرده است.
مخاطب این کتاب هر رهبر، مدیر یا مدیر امور اجرایی یک سازمان یا کسب وکار؛ هر کسی که علاقمند به دانستن تاثیرات تحول بیولوژیکی روی رفتارهای ما در عصر حاضر است؛ و در نهایت کسانی که علاقمند به یادگیری و مهارت پیدا کردن در تکنیک‌های رهبری هستند.

سایر محتوا در مسیر اصول مدیریت و رهبری

مقالات مسیر اصول مدیریت و رهبری
دوره‌های مسیر اصول مدیریت و رهبری
پادکست‌های مسیر اصول مدیریت و رهبری
خلاصه کتاب‌های اصول مدیریت و رهبری
علم رهبری به معنی تعیین مقررات برای یک تیم نیست بلکه ایجاد چشم‌انداز، شناسایی قابلیت‌ها و هدایت افراد به سمت هدفی مشخص می‌باشد. در این مجموعه آموزشی میاموزیم: راهکارهای عملیاتی مدیریت یک تیم چگونه است؛ آینده‌پژوهی و پیش‌بینی اتفاقات چه تاثیری در رهبری دارد؛ در شرایط سخت و بحرانی چگونه باید مدیریت کنیم؛ و ده ها مهارت کاربردی دیگر.

رهبران آخر از همه غذا می‌خورند.

Leaders Eat Last

این مبحث با عنوان «رهبران آخر از همه غذا می‌خورند» تاثیر شیمی اعصاب را روی احساسات و رفتار افراد بررسی می‌کند و اختلافاتی که بین طراحی بدن برای عمل کردن و نحوه رفتار بدن در حالت عادی وجود دارد را مورد آزمایش قرار می‌دهد. بالاخره ما به رهبرانی نیاز داریم که ما را به سمت مسیر درست و مستقیم برگردانند.

جهت مشاهده خلاصه کتاب لطفا اشتراک تهیه نمایید

Leaders Eat Last
نویسنده: سایمون ساینک
سایمون ساینک یک نویسنده بریتانیایی است که روی مباحث و چالش‌های رهبری تمرکز دارد. او علاوه بر این کتاب، یک کتاب پرفروش دیگر با عنوان «از چرا شروع کن» هم تالیف کرده است.

این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟

مخاطب این کتاب هر رهبر، مدیر یا مدیر امور اجرایی یک سازمان یا کسب وکار؛ هر کسی که علاقمند به دانستن تاثیرات تحول بیولوژیکی روی رفتارهای ما در عصر حاضر است؛ و در نهایت کسانی که علاقمند به یادگیری و مهارت پیدا کردن در تکنیک‌های رهبری هستند.

سایر محتوا در مسیر اصول مدیریت و رهبری

مقالات مسیر اصول مدیریت و رهبری
دوره‌های مسیر اصول مدیریت و رهبری
پادکست‌های مسیر اصول مدیریت و رهبری
خلاصه کتاب‌های اصول مدیریت و رهبری
علم رهبری به معنی تعیین مقررات برای یک تیم نیست بلکه ایجاد چشم‌انداز، شناسایی قابلیت‌ها و هدایت افراد به سمت هدفی مشخص می‌باشد. در این مجموعه آموزشی میاموزیم: راهکارهای عملیاتی مدیریت یک تیم چگونه است؛ آینده‌پژوهی و پیش‌بینی اتفاقات چه تاثیری در رهبری دارد؛ در شرایط سخت و بحرانی چگونه باید مدیریت کنیم؛ و ده ها مهارت کاربردی دیگر.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید