x
x

طرز فکر

Mindset

mindset

جهت مشاهده خلاصه کتاب لطفا اشتراک تهیه نمایید

این کتاب با نام طرز تفکر که در سال 2006 منتشر شده درباره تفاوت هایی بین افرادی با یک ذهنیت و طرز تفکر ثابت و افرادی با یک طرز تفکر منعطف و قابل رشد بحث می کند. طرز تفکر تعیین می کند که برای عبور از شرایط و موقعیت ها و موانع از چه راهی استفاده کنیم و همچنین تعیین کننده میزان اشتیاق ما به ارتباط و تعامل و بهتر کردن خودمان است. این کتاب به مان نشان می دهد که چطور می توانیم با تغییر ذهنیت و طرز فکرمان به اهداف خود برسیم.
کارول دوک استاد روانشناسی در دانشگاه استنفورد است. او علاوه بر این کتاب با عنوان طرز تفکر کتاب های دیگری در زمینه تئوری های شخصی منتشر کرده است که عبارتند از: نقش آنها در ایجاد انگیزش، شخصیت و رشد، و کتابچه شایستگی و انگیزه.
این کتاب برای افرادی مناسب است که : افرادی که می خواهند درباره ذهنیت های مختلف بیشتر و چگونگی تاثیر آنها روی رفتار ما بیشتر بدانند؛ افرادی که می خواهند یاد بگیرند که چطور قابلیت شخصی خود را برای کامل شدن و رشد تشخیص بدهند.

سایر محتوا در مسیر تقویت هوش هیجانی

مقالات مسیر تقویت هوش هیجانی
دوره‌های مسیر تقویت هوش هیجانی
پادکست‌های مسیر تقویت هوش هیجانی
خلاصه کتاب‌های تقویت هوش هیجانی

طرز فکر

Mindset

این کتاب با نام طرز تفکر که در سال 2006 منتشر شده درباره تفاوت هایی بین افرادی با یک ذهنیت و طرز تفکر ثابت و افرادی با یک طرز تفکر منعطف و قابل رشد بحث می کند. طرز تفکر تعیین می کند که برای عبور از شرایط و موقعیت ها و موانع از چه راهی استفاده کنیم و همچنین تعیین کننده میزان اشتیاق ما به ارتباط و تعامل و بهتر کردن خودمان است. این کتاب به مان نشان می دهد که چطور می توانیم با تغییر ذهنیت و طرز فکرمان به اهداف خود برسیم.

جهت مشاهده خلاصه کتاب لطفا اشتراک تهیه نمایید

mindset
نویسنده: کارول دوک
کارول دوک استاد روانشناسی در دانشگاه استنفورد است. او علاوه بر این کتاب با عنوان طرز تفکر کتاب های دیگری در زمینه تئوری های شخصی منتشر کرده است که عبارتند از: نقش آنها در ایجاد انگیزش، شخصیت و رشد، و کتابچه شایستگی و انگیزه.

این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟

این کتاب برای افرادی مناسب است که : افرادی که می خواهند درباره ذهنیت های مختلف بیشتر و چگونگی تاثیر آنها روی رفتار ما بیشتر بدانند؛ افرادی که می خواهند یاد بگیرند که چطور قابلیت شخصی خود را برای کامل شدن و رشد تشخیص بدهند.

سایر محتوا در مسیر تقویت هوش هیجانی

مقالات مسیر تقویت هوش هیجانی
دوره‌های مسیر تقویت هوش هیجانی
پادکست‌های مسیر تقویت هوش هیجانی
خلاصه کتاب‌های تقویت هوش هیجانی

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید