x
x

راز تعادل در زندگی و کار

The Work-Life Balance Myth

The Work-Life Balance Myth

جهت مشاهده خلاصه کتاب لطفا اشتراک تهیه نمایید

این کتاب با عنوان راز تعادل در زندگی و کار در سال 2021 منتشر شد و راهنمایی برای مدیریت استرس و ایجاد تعادل و هارمونی در بخش های کلیدی و مهم زندگی با استفاده از متد هفت-تکه است. متد هفته-تکه به جای تقسیم کردن ساعات مفید روز بین زندگی شخصی و کار زندگی را در هفت بخش مهم و کلیدی آن بازسازی می کند و نشان می دهد که چطور زمان را در هر کدام از این ناحیه ها و به طور روزانه اختصاص دهید تا به استرس و فشار ناشی از اضطراب غلبه کنید تا به آرامش برسید.
دیوید جی مکنف یک مشاور اجرایی و مدیریتی برای بسیاری از شرکت های سراسر دنیا بوده که مدیر عامل گروه مشاوران پیک هم هست. کتاب های اخیر او دربرگیرنده درس‌هایی از مکتب ابیس (ژرفای عمیق جهان) است.
مخاطبین این کتاب این افراد هستند: افراد حرفه ای که به دنبال راه هایی برای مدیریت اضطراب هستند؛ والدینی که در کشمکش برای مدیریت خانواده و زندگی کاری هستند؛ افرادی که به دنبال ایجاد هماهنگی بیشتری در زندگی خود هستند.

سایر محتوا در مسیر اصول مدیریت زمان و برنامه ریزی

مقالات مسیر اصول مدیریت زمان و برنامه ریزی
دوره‌های مسیر اصول مدیریت زمان و برنامه ریزی
پادکست‌های مسیر اصول مدیریت زمان و برنامه ریزی
خلاصه کتاب‌های اصول مدیریت زمان و برنامه ریزی

راز تعادل در زندگی و کار

The Work-Life Balance Myth

این کتاب با عنوان راز تعادل در زندگی و کار در سال 2021 منتشر شد و راهنمایی برای مدیریت استرس و ایجاد تعادل و هارمونی در بخش های کلیدی و مهم زندگی با استفاده از متد هفت-تکه است. متد هفته-تکه به جای تقسیم کردن ساعات مفید روز بین زندگی شخصی و کار زندگی را در هفت بخش مهم و کلیدی آن بازسازی می کند و نشان می دهد که چطور زمان را در هر کدام از این ناحیه ها و به طور روزانه اختصاص دهید تا به استرس و فشار ناشی از اضطراب غلبه کنید تا به آرامش برسید.

جهت مشاهده خلاصه کتاب لطفا اشتراک تهیه نمایید

The Work-Life Balance Myth
نویسنده: دیوید جی مکنف
دیوید جی مکنف یک مشاور اجرایی و مدیریتی برای بسیاری از شرکت های سراسر دنیا بوده که مدیر عامل گروه مشاوران پیک هم هست. کتاب های اخیر او دربرگیرنده درس‌هایی از مکتب ابیس (ژرفای عمیق جهان) است.

این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟

مخاطبین این کتاب این افراد هستند: افراد حرفه ای که به دنبال راه هایی برای مدیریت اضطراب هستند؛ والدینی که در کشمکش برای مدیریت خانواده و زندگی کاری هستند؛ افرادی که به دنبال ایجاد هماهنگی بیشتری در زندگی خود هستند.

سایر محتوا در مسیر اصول مدیریت زمان و برنامه ریزی

مقالات مسیر اصول مدیریت زمان و برنامه ریزی
دوره‌های مسیر اصول مدیریت زمان و برنامه ریزی
پادکست‌های مسیر اصول مدیریت زمان و برنامه ریزی
خلاصه کتاب‌های اصول مدیریت زمان و برنامه ریزی

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید