x
x

درباره هر چیزی می توانید مذاکره کنید

You Can Negotiate Anything

You Can Negotiate Anything

جهت مشاهده خلاصه کتاب لطفا اشتراک تهیه نمایید

این کتاب در سال 1980 منتشر شد و نشان می دهد که مذاکرات و گفتگوها در هر شرایطی از زندگی اتفاق می افتد و داشتن مهارت و درک برای مقابله با چنین شرایطی لازم و ضروری است. این کتاب فاکتورهای اصلی تاثیرگذار روی موفقیت در مذاکره و گفتگو و همچنین راه های مذاکره برای رسیدن به راه حل های برد-برد را برمی شمارد.
هرب کوهن به مدت بیش از چهار دهه نقش یک مذاکره کننده را داشته و موقعیت های بسیاری زیادی، از ادغام شرکت ها گرفته تا قراردادهای بین المللی خلع سلاح و مذاکرات گروگان گیری را پوشش داده است. او مهارت های مذاکره را در بسیاری از موسسات معتبر از جمله اف بی آی، سی آی ای و دانشگاه هاروارد تدریس کرده است. تحلیل ها و دیدگاه هایش موضوع بسیاری از مقالات روزنامه های نیویورکر، اکونومیست، مجله تایم و رولینگ استون بوده است.
مخاطبین این کتاب این افراد هستند: هر کسی که تا به این نقطه از زندگی با همسر، رییس یا شرکت مخابرات گفتگو یا مذاکره کرده و می خواهد در این کار بهتر عمل کند. هر کسی که می خواهد تا از خودش در برابر سواستفاده مذاکره کنندگان پرخاشگر و مخالف مراقبت کند؛ هر کسی که می خواهد برای رسیدن به رضایت دونفره مذاکره کند.

سایر محتوا در مسیر اصول و فنون مذاکره

مقالات مسیر اصول و فنون مذاکره
دوره‌های مسیر اصول و فنون مذاکره
پادکست‌های مسیر اصول و فنون مذاکره
خلاصه کتاب‌های اصول و فنون مذاکره

درباره هر چیزی می توانید مذاکره کنید

You Can Negotiate Anything

این کتاب در سال 1980 منتشر شد و نشان می دهد که مذاکرات و گفتگوها در هر شرایطی از زندگی اتفاق می افتد و داشتن مهارت و درک برای مقابله با چنین شرایطی لازم و ضروری است. این کتاب فاکتورهای اصلی تاثیرگذار روی موفقیت در مذاکره و گفتگو و همچنین راه های مذاکره برای رسیدن به راه حل های برد-برد را برمی شمارد.

جهت مشاهده خلاصه کتاب لطفا اشتراک تهیه نمایید

You Can Negotiate Anything
نویسنده: هرب کوهن
هرب کوهن به مدت بیش از چهار دهه نقش یک مذاکره کننده را داشته و موقعیت های بسیاری زیادی، از ادغام شرکت ها گرفته تا قراردادهای بین المللی خلع سلاح و مذاکرات گروگان گیری را پوشش داده است. او مهارت های مذاکره را در بسیاری از موسسات معتبر از جمله اف بی آی، سی آی ای و دانشگاه هاروارد تدریس کرده است. تحلیل ها و دیدگاه هایش موضوع بسیاری از مقالات روزنامه های نیویورکر، اکونومیست، مجله تایم و رولینگ استون بوده است.

این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟

مخاطبین این کتاب این افراد هستند: هر کسی که تا به این نقطه از زندگی با همسر، رییس یا شرکت مخابرات گفتگو یا مذاکره کرده و می خواهد در این کار بهتر عمل کند. هر کسی که می خواهد تا از خودش در برابر سواستفاده مذاکره کنندگان پرخاشگر و مخالف مراقبت کند؛ هر کسی که می خواهد برای رسیدن به رضایت دونفره مذاکره کند.

سایر محتوا در مسیر اصول و فنون مذاکره

مقالات مسیر اصول و فنون مذاکره
دوره‌های مسیر اصول و فنون مذاکره
پادکست‌های مسیر اصول و فنون مذاکره
خلاصه کتاب‌های اصول و فنون مذاکره

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید