دوره رایگان

مهارت تصمیم گیری

آنچه می‎‌آموزیم

دوره مهارت تصمیم گیری

پخش ویدیو

معرفی دوره

در این دوره، چهار سبک تصمیم گیری شامل تصمیم گیری مستقل، مشارکتی، دموکراتیک و توافقی  تدریس می‌گردد و یاد میگیریم که هر سبک برای چه نوع شرایطی مناسب است.در واقع ریسک‌ها و ابهام‌های انواع مختلف تصمیم گیری بررسی شده و روش‌های کاهش این ابهامات مطرح می‌گردد.

 همچنین تکنیک هایی را برای مشارکت ذینفعان در فرایند تصمیم گیری ارائه می دهد و نحوه استفاده از ماتریس واگذاری مسئولیت (RACI) (مسئول، پاسخگو، مشاور و مطلع) را توضیح می دهد.

مدرس دوره : مايك فيگليولو

مهارت تصمیم گیری خودتو محک بزن

محتویات دوره

درس اول: خوش آمدید
درس دوم: تعریف تصمیم گیری
درس سوم: تعریف تصمیم

درس چهارم: انتخاب یک سبک تصمیم‌گیری

درس پنجم: گرفتن تصمیمات مستقل

درس ششم: گرفتن تصمیمات مشارکتی

درس هفتم: گرفتن تصمیمات دموکراتیک

درس هشتم: گرفتن تصمیمات مبتنی بر توافق عام

درس نهم: دخالت دادن ذینفعان در تصمیمات

درس دهم: استفاده از ماتریس واگذاری مسئولیت (RACI)

درس یازدهم: درک کردن ابهام

درس دوازدهم: ارزیابی نتایج به شدت قابل پیش‌بینی

درس سیزدهم: بررسی نتایج متحتمل و ممکن

درس چهاردهم: مدنظر قراردادن طیفی از نتایج

درس پانزدهم: رسیدگی به نتایج به شدت غیرقابل پیش‌بینی

درس شانزدهم: انتخاب یک نوع تصمیم

درس هفدهم: کاهش ریسک تصمیم گیری

درس هجدهم: سوالات حیاتی که قبل از اقدام باید از خود بپرسید

درس نوزدهم: برقراری ارتباط، اجرا و ارزیابی

درس بیستم: پیشنهادهای نهایی

تمامی حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به باورمدیران می باشد