دوره فروش گرنت کاردون

فصل 1 - فروش؛ شیوه زندگی!
پخش ویدیو

درس 1

پخش ویدیو

درس 2

پخش ویدیو

درس 3

پخش ویدیو

درس 4

پخش ویدیو

درس 5

فصل 2 - مبتدی یا حرفه‌ای؟
پخش ویدیو

درس 6

پخش ویدیو

درس 7

پخش ویدیو

درس 8

پخش ویدیو

درس 9

پخش ویدیو

درس 10

پخش ویدیو

درس 11

جهت دانلود رایگان دوره روی دکمه کلیک کنید

فصل 3 - مهمترین فروش
پخش ویدیو

درس 12

پخش ویدیو

درس 13

پخش ویدیو

درس 14

پخش ویدیو

درس 15

فصل 4 - زمان
پخش ویدیو

درس 16

پخش ویدیو

درس 17

پخش ویدیو

درس 18

پخش ویدیو

درس 19

فصل 5 - اقدامات گسترده
پخش ویدیو

درس 20

پخش ویدیو

درس 21

پخش ویدیو

درس 22

پخش ویدیو

درس 23

پخش ویدیو

درس 24

پخش ویدیو

درس 25

پخش ویدیو

درس 26

دوست عزیز تبریک ... !

شما 5% از مسیر فروش حرفه‌ای رو گذرانده اید !

هدیه ما به شما کد تخفیف 80 درصدی اشتراک 1 ماهه بازاریابی و فروش

کد تخفیف OFF80

80,000 تومان

15,000 تومان