مسیر چالش‌های جلسات کاری

دربارۀ مسیر

تیم‌های مختلف هر سازمان، جلسات انحصاری و مختص به خودشان را دارند. امّا نکتۀ مشترک بین تمام تیم‌های سازمان این است که چگونه چالش‌های تیم خود را مدیریت کنند تا هدف اصلی سازمان محقق شود.
در این مجموعۀ آموزشی می‌آموزیم:
طوفان ‌فکری چگونه چالش‌های کاری را حل می‌کند؛
روش یادداشت‌برداری حرفه‌ای در جلسات کاری چگونه است؛
ادغام جلسات چند تیم سازمان با یکدیگر به چه نحوی انجام می‌شود؛
و ده‌ها تکنیک کاربردی دیگر.

P2
پخش ویدیو

طوفان فکری چیست؟ طوفان فکری در سال 1948 ابداع شد و هنوز وقتی پای تولید ایده به میان می‌آید تکنیک غالب است. این تکنیک خلاقیت، حل مشکل و گفت‌وگوی گروهی را با هم درمی‌آمیزد. با عرض تأسف برای الکس آزبورن، خالق این تکنیک، بیشتر طوفان‌های فکری پیش از اینکه شروع شوند شکست می‌خورند. چرا؟ زیرا کسی که آن را ترتیب می‌دهد تصویر واضحی از هدف، فرایند یا نتیجۀ موردنظر ندارد. استفن موما در این دوره، طوفان فکری را به دوران مدرن می‌آورد؛ با قوانین و تکنیک‌هایی که به شما کمک خواهند کرد تا جلسات انجام طوفان فکری خلاقانه و مؤثرتری را ترتیب داده و اجرا کنید.

پخش ویدیو

درحالی‌که هدف یک جلسه معمولاً کمک به تیم برای برقراری ارتباط و پیشبرد پروژه‌هایشان است، جلسات با مدیریت ضعیف می‌توانند نتیجۀ معکوس داشته باشند. اگر شرکتی بیش‌ از حد جلسات داشته باشد، یا خود این جلسات بی‌فایده باشند، می‌تواند به اتلاف وقت و هزینه بیانجامد. یکی از کلیدهای افزایش اثربخشی جلسات شما، به‌کارگیری یک تسهیل‌گر جلسه است؛ کسی که می‌تواند جلسات شما را برای کارایی و تأثیر بیشتر پی‌ریزی و هدایت کند. این دوره برای کمک به تسهیل‌‍‌گران در استفادۀ هرچه بهتر از یک جلسه طراحی شده است، بنابراین شرکت‌کنندگان می‌توانند در پایان احساس کنند که از وقتشان به خوبی استفاده شده است. نکاتی را برای بی‌طرف ماندن در یک بحث، ارائۀ ساختار بدون سرکوب خلاقیت، ایجاد فرایندهای قابل ‌ارتقا و موارد دیگر بیاموزید.

پخش ویدیو

یاد بگیرید که چطور در نشست‌های تجاری بهتر و سریع‌تر یادداشت‌برداری کنید. یادداشت‌برداری مؤثر یک مهارت اصلی است که حرفه‌ای‌ها در تمامی سطوح می‌توانند آن را بهبود بخشند و این دوره چگونگی این کار را به شما نشان خواهد داد. این دوره، روش و نحوۀ تصمیم‌گیری در مورد زمان استفاده از یادداشت‌برداری خطی در مقابل تصویری، چگونگی گوش دادن مؤثر، نحوۀ مستندسازی برنامه‌های عملیاتی و نحوۀ نوشتن مؤثر صورت‌جلسه را توضیح می‌دهد.
استاد پاول نواک (Paul Nowak) همچنین تکنیک‌های یادداشت‌برداری شامل گرفتن ایده‌ها به جای جملات، بهبود سرعت تایپ و استفاد از خلاصه‌سازی ساده را با سرعت بیشتری مورد بررسی قرار می‌دهد. در آخر یعنی فصل پاداش، تعدادی از الگوهای یادداشت‌برداری نرم‌افزار XMind ارائه می‌شوند که به برنامه‌ریزی پروژه، جلسات SWOT، جدول‌های زمانی و دیگر موارد کمک می‌کند.

خلاصه کتاب

پادکست

مقاله‌ها

سخنی با کاربران

مسیر چالش‌های جلسات کاری

دربارۀ مسیر

تیم‌های مختلف هر سازمان، جلسات انحصاری و مختص به خودشان را دارند. امّا نکتۀ مشترک بین تمام تیم‌های سازمان این است که چگونه چالش‌های تیم خود را مدیریت کنند تا هدف اصلی سازمان محقق شود.
در این مجموعۀ آموزشی می‌آموزیم:
طوفان ‌فکری چگونه چالش‌های کاری را حل می‌کند؛
روش یادداشت‌برداری حرفه‌ای در جلسات کاری چگونه است؛
ادغام جلسات چند تیم سازمان با یکدیگر به چه نحوی انجام می‌شود؛
و ده‌ها تکنیک کاربردی دیگر.

P2
پخش ویدیو

طوفان فکری چیست؟ طوفان فکری در سال 1948 ابداع شد و هنوز وقتی پای تولید ایده به میان می‌آید تکنیک غالب است. این تکنیک خلاقیت، حل مشکل و گفت‌وگوی گروهی را با هم درمی‌آمیزد. با عرض تأسف برای الکس آزبورن، خالق این تکنیک، بیشتر طوفان‌های فکری پیش از اینکه شروع شوند شکست می‌خورند. چرا؟ زیرا کسی که آن را ترتیب می‌دهد تصویر واضحی از هدف، فرایند یا نتیجۀ موردنظر ندارد. استفن موما در این دوره، طوفان فکری را به دوران مدرن می‌آورد؛ با قوانین و تکنیک‌هایی که به شما کمک خواهند کرد تا جلسات انجام طوفان فکری خلاقانه و مؤثرتری را ترتیب داده و اجرا کنید.

درحالی‌که هدف یک جلسه معمولاً کمک به تیم برای برقراری ارتباط و پیشبرد پروژه‌هایشان است، جلسات با مدیریت ضعیف می‌توانند نتیجۀ معکوس داشته باشند. اگر شرکتی بیش‌ از حد جلسات داشته باشد، یا خود این جلسات بی‌فایده باشند، می‌تواند به اتلاف وقت و هزینه بیانجامد. یکی از کلیدهای افزایش اثربخشی جلسات شما، به‌کارگیری یک تسهیل‌گر جلسه است؛ کسی که می‌تواند جلسات شما را برای کارایی و تأثیر بیشتر پی‌ریزی و هدایت کند. این دوره برای کمک به تسهیل‌‍‌گران در استفادۀ هرچه بهتر از یک جلسه طراحی شده است، بنابراین شرکت‌کنندگان می‌توانند در پایان احساس کنند که از وقتشان به خوبی استفاده شده است. نکاتی را برای بی‌طرف ماندن در یک بحث، ارائۀ ساختار بدون سرکوب خلاقیت، ایجاد فرایندهای قابل ‌ارتقا و موارد دیگر بیاموزید.

پخش ویدیو
پخش ویدیو

یاد بگیرید که چطور در نشست‌های تجاری بهتر و سریع‌تر یادداشت‌برداری کنید. یادداشت‌برداری مؤثر یک مهارت اصلی است که حرفه‌ای‌ها در تمامی سطوح می‌توانند آن را بهبود بخشند و این دوره چگونگی این کار را به شما نشان خواهد داد. این دوره، روش و نحوۀ تصمیم‌گیری در مورد زمان استفاده از یادداشت‌برداری خطی در مقابل تصویری، چگونگی گوش دادن مؤثر، نحوۀ مستندسازی برنامه‌های عملیاتی و نحوۀ نوشتن مؤثر صورت‌جلسه را توضیح می‌دهد.
استاد پاول نواک (Paul Nowak) همچنین تکنیک‌های یادداشت‌برداری شامل گرفتن ایده‌ها به جای جملات، بهبود سرعت تایپ و استفاد از خلاصه‌سازی ساده را با سرعت بیشتری مورد بررسی قرار می‌دهد. در آخر یعنی فصل پاداش، تعدادی از الگوهای یادداشت‌برداری نرم‌افزار XMind ارائه می‌شوند که به برنامه‌ریزی پروژه، جلسات SWOT، جدول‌های زمانی و دیگر موارد کمک می‌کند.

خلاصه کتاب

پادکست

مقاله‌ها

سخنی با کاربران