x
x

مسیر استراتژی کسب و کار

دربارۀ مسیر

شناسایی رقبا، بازارسنجی، روش های عرضه محصول و … تماما دغدغه های مدیر یک کسب و کار است. استراتژیست کسب و کار میبایست نقشه راه عرضه محصول خود تا پشتیبانی و خدمات پس از فروش را به خوبی شناسایی کرده و عملیات آن را مدیریت کند.

در این مجموعه آموزشی میاموزیم:

استراتژی رقابتی در بازار چگونه انجام پذیر است؛

همکاری های دو جانبه یا چند جانبه در چه مواردی به نفع سازمان است؛

مطالعه برند های دیگر چه کمکی به تعیین استراتژی سازمان خودمان میکند؛

و ده ها تکنیک عملیاتی دیگر.

P2
پخش ویدیو

دکتر آنیل کومار گوپتا یکی از متخصصان برجسته جهان در زمینه استراتژی، جهانی شدن و کارآفرینی است.
آنیل توسط منبع Thinkers50 به عنوان یکی از “تأثیرگذارترین متفکران مدیریت زندگی در جهان” برگزیده شده است و توسط نشریه‌ی اکونومیست (The Economist) به عنوان یکی از “سوپراستارها”ی جهان در توضیح روی جلد درمورد نوآوری در اقتصادهای نوظهور معرفی شده است. او همچنین عضو شبکه متخصصان مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum’s Expert Network) است.
در سال 2017 ، آنیل جایزه مدرس برجسته مدیریت بین الملل (IM) را از آکادمی مدیریت (Academy of Management) دریافت کرد. او همچنین یکی از تنها سه استاد از بین بیش از 25000 استاد در سراسر جهان است که به عنوان عضو مادام العمر در سه نهاد دانشگاهی معتبر در زمینه خود انتخاب شده‌است: آکادمی مدیریت ، انجمن مدیریت استراتژیک (Strategic Management Society) و آکادمی تجارت بین الملل (Academy of International Business).

خلاصه کتاب

پادکست

مقاله‌ها

سخنی با کاربران

مسیر استراتژی کسب و کار

دربارۀ مسیر

شناسایی رقبا، بازارسنجی، روش های عرضه محصول و … تماما دغدغه های مدیر یک کسب و کار است. استراتژیست کسب و کار میبایست نقشه راه عرضه محصول خود تا پشتیبانی و خدمات پس از فروش را به خوبی شناسایی کرده و عملیات آن را مدیریت کند.

در این مجموعه آموزشی میاموزیم:

استراتژی رقابتی در بازار چگونه انجام پذیر است؛

همکاری های دو جانبه یا چند جانبه در چه مواردی به نفع سازمان است؛

مطالعه برند های دیگر چه کمکی به تعیین استراتژی سازمان خودمان میکند؛

و ده ها تکنیک عملیاتی دیگر.

P2
پخش ویدیو

دکتر آنیل کومار گوپتا یکی از متخصصان برجسته جهان در زمینه استراتژی، جهانی شدن و کارآفرینی است.
آنیل توسط منبع Thinkers50 به عنوان یکی از “تأثیرگذارترین متفکران مدیریت زندگی در جهان” برگزیده شده است و توسط نشریه‌ی اکونومیست (The Economist) به عنوان یکی از “سوپراستارها”ی جهان در توضیح روی جلد درمورد نوآوری در اقتصادهای نوظهور معرفی شده است. او همچنین عضو شبکه متخصصان مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum’s Expert Network) است.
در سال 2017 ، آنیل جایزه مدرس برجسته مدیریت بین الملل (IM) را از آکادمی مدیریت (Academy of Management) دریافت کرد. او همچنین یکی از تنها سه استاد از بین بیش از 25000 استاد در سراسر جهان است که به عنوان عضو مادام العمر در سه نهاد دانشگاهی معتبر در زمینه خود انتخاب شده‌است: آکادمی مدیریت ، انجمن مدیریت استراتژیک (Strategic Management Society) و آکادمی تجارت بین الملل (Academy of International Business).

خلاصه کتاب

پادکست

مقاله‌ها

سخنی با کاربران