مسیر برخورد با مشتریان ناراضی

دربارۀ مسیر

یکی از مهم‌ترین بحران‌های هر سازمان، مدیریت مشتری‌هایی است که تجربۀ خرید خوبی نداشته‌اند. مدیران سازمان باید روشی پیش بگیرند تا این تجربۀ بد، پایدار نباشد و خاطرۀ بدی از کسب‌وکار ما در ذهن مخاطب باقی نماند.
در این مجموعۀ آموزشی می‌آموزیم:
چگونه یک خبر بد را به مشتری بدهیم؛
تکنیک‌های صحبت تلفنی با مشتری ناراضی چگونه است؛
چه پیشنهاداتی می‌تواند خاطرۀ بد مشتری را حذف کند؛
و ده‌ها تکنیک عملیاتی دیگر.

P2
پخش ویدیو

کارمندان خط مقدم، بیش از هر موضوع دیگری در مورد نحوۀ خدمت به مشتریان عصبانی و ناراضی مشاوره می‌خواهند. این دوره تکنیک‌های اثبات‌شده برای خنثی‌سازی مؤثر موقعیت‌های منفی را ارائه می‌دهد. همچنین متخصص خدمات مشتری، جف تویستر (Jeff Toister) اقدامات خاصی را که کارکنان می‌توانند قبل و بعد از مواجهه با مشتریان ناراضی انجام دهند، به اشتراک می‌گذارد که احتمال بروز مشکلات را در آینده کاهش می‌دهد.

پخش ویدیو

خدمات مشتری یعنی ارائۀ بهترین تجربه به یک مشتری. با این حال، بسیاری از اوقات نمایندگان خدمات مشتریان درمی‌یابند که دست‌های آن‌ها بسته شده است و این چیزی که مشتری می‌خواهد، چیزی نیست که نمایندۀ خدمات می‌تواند عرضه کند. نمایندگان خدمات مشتریان چگونه عمل کنند تا رابطه با شرکت را مستحکم و سالم نگه دارند؟ این دوره، یک رویکرد 4 مرحله‌ای ساده را به‌ طور خلاصه بیان می‌کند که می‌تواند در زمینه‌های خدمات مشتریان استفاده شود. دربارۀ سبک‌های ارتباط، شیوه‌ها و رویکردهایی بیاموزید که بتوانند برای به چالش کشاندن موقعیت‌هایی مثل اعلام اخبار بد، رسیدگی و مدیریت دغدغه‌ها و… به کار‌گرفته شوند.

خلاصه کتاب

پادکست

مقاله‌ها

سخنی با کاربران

مسیر برخورد با مشتریان ناراضی

دربارۀ مسیر

یکی از مهم‌ترین بحران‌های هر سازمان، مدیریت مشتری‌هایی است که تجربۀ خرید خوبی نداشته‌اند. مدیران سازمان باید روشی پیش بگیرند تا این تجربۀ بد، پایدار نباشد و خاطرۀ بدی از کسب‌وکار ما در ذهن مخاطب باقی نماند.
در این مجموعۀ آموزشی می‌آموزیم:
چگونه یک خبر بد را به مشتری بدهیم؛
تکنیک‌های صحبت تلفنی با مشتری ناراضی چگونه است؛
چه پیشنهاداتی می‌تواند خاطرۀ بد مشتری را حذف کند؛
و ده‌ها تکنیک عملیاتی دیگر.

P2
پخش ویدیو

کارمندان خط مقدم، بیش از هر موضوع دیگری در مورد نحوۀ خدمت به مشتریان عصبانی و ناراضی مشاوره می‌خواهند. این دوره تکنیک‌های اثبات‌شده برای خنثی‌سازی مؤثر موقعیت‌های منفی را ارائه می‌دهد. همچنین متخصص خدمات مشتری، جف تویستر (Jeff Toister) اقدامات خاصی را که کارکنان می‌توانند قبل و بعد از مواجهه با مشتریان ناراضی انجام دهند، به اشتراک می‌گذارد که احتمال بروز مشکلات را در آینده کاهش می‌دهد.

خدمات مشتری یعنی ارائۀ بهترین تجربه به یک مشتری. با این حال، بسیاری از اوقات نمایندگان خدمات مشتریان درمی‌یابند که دست‌های آن‌ها بسته شده است و این چیزی که مشتری می‌خواهد، چیزی نیست که نمایندۀ خدمات می‌تواند عرضه کند. نمایندگان خدمات مشتریان چگونه عمل کنند تا رابطه با شرکت را مستحکم و سالم نگه دارند؟ این دوره، یک رویکرد 4 مرحله‌ای ساده را به‌ طور خلاصه بیان می‌کند که می‌تواند در زمینه‌های خدمات مشتریان استفاده شود. دربارۀ سبک‌های ارتباط، شیوه‌ها و رویکردهایی بیاموزید که بتوانند برای به چالش کشاندن موقعیت‌هایی مثل اعلام اخبار بد، رسیدگی و مدیریت دغدغه‌ها و… به کار‌گرفته شوند.

پخش ویدیو

خلاصه کتاب

پادکست

مقاله‌ها

سخنی با کاربران