مسیر مدیریت منابع انسانی

دربارۀ مسیر

شاید بتوان گفت سخت‌ترین رکن یک کسب‌وکار، مدیریت منابع انسانی آن است؛ چراکه مدیریت منابع انسانی یعنی تعامل و هدایت ده‌ها فکر و شخصیت متفاوت.
در این مجموعۀ آموزشی می‌آموزیم:
چگونه همدردی و همدلی با منابع انسانی سازمان موجب پیشرفت می‌شود؛
محیط کاری پویا و خلاق چگونه ساخته می‌شود؛
آیا منابع انسانی سازمان (مانند بازاریابی و فروش) به استراتژی نیاز دارد؛
و ده‌ها تکنیک کاربردی دیگر.

P2
پخش ویدیو

در هر شغلی که باشید، نیاز اساسی‌­ای به حمایت از افرادی که در آن جا کار می­‌کنند وجود دارد که در این­ مرحله منابع انسانی وارد می‌شود. در این دوره، متخصص منابع انسانی، وین کاسکیو (Wayne Cascio) راهنمای جامعی در زمینۀ منابع انسانی ارائه می‌دهد. وین اطمینان می‌دهد که متخصصان جدید منابع انسانی در مسئولیت­‌های اصلی خود از جذب، مصاحبه و استخدام کاندیدها گرفته تا ایجاد استراتژی پرداخت و ایجاد سیستم­‌هایی برای آموزش و توسعۀ داخلی کاملاً مسلط هستند. وین همچنین درمورد نقشی که منابع انسانی در پیشرفت شغلی، مدیریت عملکرد و مدیریت یک نیروی­ کار بین­‌المللی ایفا می‌کند، به بحث می‌پردازد.

پخش ویدیو

در این دوره، دون فین، نویسنده و متخصص منابع انسانی استراتژیک دربارۀ اینکه تعهد شغلی چیست، کار و رهبری متعهدانه چگونه است و اینکه چطور این صفات را به سازمان خود بیاوریم توضیح می‌دهد. دون، تکنیک‌های تست‌شده و اثبات‌شده‌ای را در مورد چگونگی جذب، استخدام و حفظ کارمندان متعهد ارائه می‌دهد. او تشریح می‌کند که چگونه می‌توان از طریق بازخورد، پاداش و روش‌های دیگر، این تعهد را همواره رو به رشد نگه داشت تا با ارزش‌ترین افراد شما در شرکتتان باقی بمانند. وی همچنین توضیح می‌دهد که شما چگونه می‌توانید اقدامات متعهدانۀ خود را اندازه‌گیری و ارزیابی کنید.

مباحث عبارتند از:

• تمرین تلاش اختیاری و میلی

• جذب کارمندان متعهد

• ارزیابی شایستگی کارمندان

• متعهدانه‌تر کردن فرایند آموزش کارمندان جدید

• یادگیری از کارمندان جدید

• فراهم کردن فرصت‌های رشد شغلی

• مشخص کردن اهداف

• اندازه‌گیری میزان تعهد با استفاده از نظرسنجی‌ها

• حضور در میان کارمندان

• همراه کردن تعهد با سرگرمی

خلاصه کتاب

پادکست

مقاله‌ها

سخنی با کاربران

مسیر مدیریت منابع انسانی

دربارۀ مسیر

شاید بتوان گفت سخت‌ترین رکن یک کسب‌وکار، مدیریت منابع انسانی آن است؛ چراکه مدیریت منابع انسانی یعنی تعامل و هدایت ده‌ها فکر و شخصیت متفاوت.
در این مجموعۀ آموزشی می‌آموزیم:
چگونه همدردی و همدلی با منابع انسانی سازمان موجب پیشرفت می‌شود؛
محیط کاری پویا و خلاق چگونه ساخته می‌شود؛
آیا منابع انسانی سازمان (مانند بازاریابی و فروش) به استراتژی نیاز دارد؛
و ده‌ها تکنیک کاربردی دیگر.

P2
پخش ویدیو

در هر شغلی که باشید، نیاز اساسی‌­ای به حمایت از افرادی که در آن جا کار می­‌کنند وجود دارد که در این­ مرحله منابع انسانی وارد می‌شود. در این دوره، متخصص منابع انسانی، وین کاسکیو (Wayne Cascio) راهنمای جامعی در زمینۀ منابع انسانی ارائه می‌دهد. وین اطمینان می‌دهد که متخصصان جدید منابع انسانی در مسئولیت­‌های اصلی خود از جذب، مصاحبه و استخدام کاندیدها گرفته تا ایجاد استراتژی پرداخت و ایجاد سیستم­‌هایی برای آموزش و توسعۀ داخلی کاملاً مسلط هستند. وین همچنین درمورد نقشی که منابع انسانی در پیشرفت شغلی، مدیریت عملکرد و مدیریت یک نیروی­ کار بین­‌المللی ایفا می‌کند، به بحث می‌پردازد.

در این دوره، دون فین، نویسنده و متخصص منابع انسانی استراتژیک دربارۀ اینکه تعهد شغلی چیست، کار و رهبری متعهدانه چگونه است و اینکه چطور این صفات را به سازمان خود بیاوریم توضیح می‌دهد. دون، تکنیک‌های تست‌شده و اثبات‌شده‌ای را در مورد چگونگی جذب، استخدام و حفظ کارمندان متعهد ارائه می‌دهد. او تشریح می‌کند که چگونه می‌توان از طریق بازخورد، پاداش و روش‌های دیگر، این تعهد را همواره رو به رشد نگه داشت تا با ارزش‌ترین افراد شما در شرکتتان باقی بمانند. وی همچنین توضیح می‌دهد که شما چگونه می‌توانید اقدامات متعهدانۀ خود را اندازه‌گیری و ارزیابی کنید.

مباحث عبارتند از:

• تمرین تلاش اختیاری و میلی

• جذب کارمندان متعهد

• ارزیابی شایستگی کارمندان

• متعهدانه‌تر کردن فرایند آموزش کارمندان جدید

• یادگیری از کارمندان جدید

• فراهم کردن فرصت‌های رشد شغلی

• مشخص کردن اهداف

• اندازه‌گیری میزان تعهد با استفاده از نظرسنجی‌ها

• حضور در میان کارمندان

• همراه کردن تعهد با سرگرمی

پخش ویدیو

خلاصه کتاب

پادکست

مقاله‌ها

سخنی با کاربران