مسیر جلسات حرفه‌ای

دربارۀ مسیر

مشخص کردن زمان محدود تا آماده کردن محتوای جلسه، همگی از مقدمات و اصول یک جلسۀ حرفه‌ای می‌باشد. یک دورهمی ساده با جلساتی که موضوع، زمان و مکان مشخص‌شده‌ای دارند متفاوت است.
در این مجموعۀ آموزشی می‌آموزیم:
جلسات کاربردی چگونه رهبری می‌شوند؛
اهمیت برقراری جلسات دو نفره چگونه است؛
نگارش دستور جلسۀ حرفه‌ای چه نکاتی دارد؛
و ده‌ها نکتۀ کاربردی دیگر.

P2
پخش ویدیو

رهبری جلسات مجازی یک صلاحیت مهم برای رهبرانی است که تیمی از راه دور یا ترکیبی را مدیریت می‌کنند. به کوین ایکنبری، متخصص رهبری و مدیریت بپیوندید؛ چرا که چالش‌های تشکیل یک جلسۀ مؤثر آنلاین را شناسایی کرده و تاکتیک‌هایی را برای موفقیت در این جلسات به اشتراک می‌گذارد. همچنین در مورد نحوۀ انتخاب پلتفرم مناسب، تعیین انتظارات برای رفتار، مشخص ‌کردن نقش‌ها، ایجاد یک دستورجلسۀ عالی و موارد دیگر را بیاموزید.

پخش ویدیو

جلسات رو در روی منظم برای مدیران فرصتی پدید می‌آورد تا از مشکلات جلوگیری کرده و به‌ طور مؤثر به سؤالات کوچک و سریع بسیاری که در طول روزهای کاری هفته به وجود می‌آیند، پاسخ دهند. دیو کرنشاو در این دوره به شما نشان می‌دهد که چگونه برنامۀ زمانی و دستور کار یک جلسۀ رو در رو را مقرر کنید و موارد نیازمند اقدام را تعیین، بازبینی و نتایج جلسه را ارزیابی کنید و وعده‌ها را پیگیری نمایید. همچنین این دوره چگونگی گوش سپردن مؤثر به نیازهای کارمندان و زمان ارائۀ آموزش و توسعه را توضیح می‌دهد.

پخش ویدیو

یک جلسه براساس نحوۀ برگزاری‌اش می‌تواند باعث توقف بهره‌وری یا ایجاد راه‌ حل‌های خلاقانه شود. در این دوره می‌آموزید که چگونه از جلسات خود به درستی استفاده کنید. کریس کرافت را که در حال ارائۀ یک راهنمای گام‌به‌گام عملی درمورد برگزاری و تسهیل جلسات می‌باشد دنبال کنید و به موضوعات مختلفی اعم از انتخاب قالب جلسات -به صورت حضوری یا آنلاین- و استفاده از وسایل کمک‌بصری بپردازید. او همچنین توضیح می‌دهد که چگونه با مشکلات رایجی مانند برخورد با افرادی که دیر به جلسه می‌رسند، مدیریت تعارضات و کشمکش‌های جلسه دست‌وپنجه نرم کنید و به شما در وضع قوانینی محکم برای جلوگیری از بروز مشکلات کمک می‌کند. کریس با پرداختن به خصوصیات جلسات مجازی، دوره را به پایان می‌‍‌‌رساند. با رواج روزافزون دورکاری، می‌آموزید که چگونه از تکنولوژی در اختیارتان بیشترین بهره را ببرید و مشارکت کامل افراد را هنگامی ‌که تمام شرکت‌کنندگان در یک اتاق نیستند، تقویت کنید.

خلاصه کتاب

پادکست

مقاله‌ها

سخنی با کاربران

مسیر جلسات حرفه‌ای

دربارۀ مسیر

مشخص کردن زمان محدود تا آماده کردن محتوای جلسه، همگی از مقدمات و اصول یک جلسۀ حرفه‌ای می‌باشد. یک دورهمی ساده با جلساتی که موضوع، زمان و مکان مشخص‌شده‌ای دارند متفاوت است.
در این مجموعۀ آموزشی می‌آموزیم:
جلسات کاربردی چگونه رهبری می‌شوند؛
اهمیت برقراری جلسات دو نفره چگونه است؛
نگارش دستور جلسۀ حرفه‌ای چه نکاتی دارد؛
و ده‌ها نکتۀ کاربردی دیگر.

P2
پخش ویدیو

رهبری جلسات مجازی یک صلاحیت مهم برای رهبرانی است که تیمی از راه دور یا ترکیبی را مدیریت می‌کنند. به کوین ایکنبری، متخصص رهبری و مدیریت بپیوندید؛ چرا که چالش‌های تشکیل یک جلسۀ مؤثر آنلاین را شناسایی کرده و تاکتیک‌هایی را برای موفقیت در این جلسات به اشتراک می‌گذارد. همچنین در مورد نحوۀ انتخاب پلتفرم مناسب، تعیین انتظارات برای رفتار، مشخص ‌کردن نقش‌ها، ایجاد یک دستورجلسۀ عالی و موارد دیگر را بیاموزید.

جلسات رو در روی منظم برای مدیران فرصتی پدید می‌آورد تا از مشکلات جلوگیری کرده و به‌ طور مؤثر به سؤالات کوچک و سریع بسیاری که در طول روزهای کاری هفته به وجود می‌آیند، پاسخ دهند. دیو کرنشاو در این دوره به شما نشان می‌دهد که چگونه برنامۀ زمانی و دستور کار یک جلسۀ رو در رو را مقرر کنید و موارد نیازمند اقدام را تعیین، بازبینی و نتایج جلسه را ارزیابی کنید و وعده‌ها را پیگیری نمایید. همچنین این دوره چگونگی گوش سپردن مؤثر به نیازهای کارمندان و زمان ارائۀ آموزش و توسعه را توضیح می‌دهد.

پخش ویدیو
پخش ویدیو

یک جلسه براساس نحوۀ برگزاری‌اش می‌تواند باعث توقف بهره‌وری یا ایجاد راه‌ حل‌های خلاقانه شود. در این دوره می‌آموزید که چگونه از جلسات خود به درستی استفاده کنید. کریس کرافت را که در حال ارائۀ یک راهنمای گام‌به‌گام عملی درمورد برگزاری و تسهیل جلسات می‌باشد دنبال کنید و به موضوعات مختلفی اعم از انتخاب قالب جلسات -به صورت حضوری یا آنلاین- و استفاده از وسایل کمک‌بصری بپردازید. او همچنین توضیح می‌دهد که چگونه با مشکلات رایجی مانند برخورد با افرادی که دیر به جلسه می‌رسند، مدیریت تعارضات و کشمکش‌های جلسه دست‌وپنجه نرم کنید و به شما در وضع قوانینی محکم برای جلوگیری از بروز مشکلات کمک می‌کند. کریس با پرداختن به خصوصیات جلسات مجازی، دوره را به پایان می‌‍‌‌رساند. با رواج روزافزون دورکاری، می‌آموزید که چگونه از تکنولوژی در اختیارتان بیشترین بهره را ببرید و مشارکت کامل افراد را هنگامی ‌که تمام شرکت‌کنندگان در یک اتاق نیستند، تقویت کنید.

خلاصه کتاب

پادکست

مقاله‌ها

سخنی با کاربران