مسیر هنر استخدام و اخراج

دربارۀ مسیر

یکی از مهمترین مسئولیت‌های مدیر منابع انسانی سازمان، این است که در هر شرایطی بتواند تصمیم بگیرد کارمندی را اخراج یا کارمند جدیدی را استخدام کند. مجموعه‌ای از مهارت‌های هوش هیجانی، اصول کسب‌وکار و روانشناسی، مورد نیاز یک مدیر منابع‌انسانی است.
در این مجموعۀ آموزشی می‌آموزیم:
تکنیک‌های جلسۀ مصاحبه چگونه است؛
استعدادیابی و جذب نخبگان چگونه انجام می‌شود؛
چگونه نیروهای جدید با محیط کاری شرکت ارتباط بگیرند؛
و ده‌ها نکتۀ کاربردی دیگر.

P2
پخش ویدیو

هرچند که به عنوان یک لغت باب روز یا رمزواژه، «تنوع» خوب به نظر می‌رسد، اما اگر بخواهیم صریح بگوییم تبعیض سنی، تعصب جنسیتی و نابرابری در استخدام می‌تواند بسیاری از متخصصان استعدادیابی را از حاشیۀ امنشان بیرون بکشد. در این دوره، استیسی گوردون (Stacey Gordon) ، توضیح می‌دهد که چطور با اعتماد به نفس با موضوع تبعیض مواجه شوید و هنگام استخدام با موفقیّت به آن رسیدگی کنید. او متداول‌ترین اشتباهاتی که استخدام‌کنندگان انجام می‌دهند و همچنین روش‌های ارزیابی استراتژی استخدام فعلی‌ شما را برای دستیابی به موفقیّت بیان می‌کند.

پخش ویدیو

در جنگ بر سر فرد بااستعداد، خلق یک استراتژی استخدامی مؤثر اهمیت دارد. این کار با دانستن اینکه کجا به دنبال پیدا کردن یا “منبع‌یابی” بهترین کاندیدهای ممکن باشید آغاز می‌شود. لازم است تا پیشتازانه استعدادهای برتر را شناسایی و جذب کنید. بنابراین وقتی یک موقعیت شغلی قابل دستیابی می‌شود، کانالی از کاندیدهای شایسته را توسعه داده‌اید. معنای منبع‌یابی استعداد و چگونگی خلق و اجرای یک استراتژی منبع‌یابی پیروزشونده را یاد بگیرید. باربارا برونو، مدرس و گزینش‌گر برندۀ جایزه، تکنیک‌های اصلی و سطح بالاتر منبع‌یابی کاندیدها را معرفی می‌کند، نحوۀ شناسایی منابع با بهترین نرخ بازگشت سرمایه را توضیح داده و شرح می‌دهد که چگونه از داده‌های بزرگ، شبکه‌های اجتماعی و ابزارهایی نظیر گزینش‌گر لینکدین در تلاش‌هایتان برای منبع‌یابی استفاده کنید.

پخش ویدیو

تنها چیز ثابت در زندگی، تغییر است. محل کار نیز از این قاعده مستثنی نیست. شرکت‌ها هر روزه تحت‌ تأثیر انواع مختلفی از تغییرات همچون بازسازماندهی، ادغام، مالکین جدید و مشکلات کوچک اما نه کم‌اهمیت قرار می‌گیرند. رهبران در همۀ سطوح باید امکان توسعۀ فرهنگ تغییر را به سازمان‌های خود بدهند؛ فرهنگی که تغییرات را به عنوان نیروی محرکه‌ای‌ برای نوآوری بپذیرد و با استفاده از آن یک مزیت رقابتی ایجاد کند.
در این دوره شما می‌توانید مهارت‌ها، ابزارها و سیستم‌های مورد نیاز برای موفقیت در یک چشم‌انداز همیشه در حال تغییر را کشف کنید. مربی، جری پیکو (Jerry Pico) ده‌ها شرکت را در تحولات بزرگ و کوچکِ فرهنگی رهبری کرده است. او در این دوره نمونه‌هایی واقعی از مشاوره‌ها و تجربه‌های داخلی خودش را بیان می‌کند. او با تمرکز بر رهبری شبکه و مهارت یادگیری، نشان می‌دهد که چگونه می‌توان فرهنگی ایجاد کرد که بر اساس تغییرات فزایندۀ این جهان پیچیده رشد پیدا کند. با او همراه باشید و بیاموزید که چگونه تغییرات را بپذیرید، اضطراب ناشی از آن را برای خود و تیمتان کاهش دهید و از آن به عنوان نیروی محرکه برای رشد استفاده کنید.

خلاصه کتاب

پادکست

مقاله‌ها

سخنی با کاربران

مسیر هنر استخدام و اخراج

دربارۀ مسیر

یکی از مهمترین مسئولیت‌های مدیر منابع انسانی سازمان، این است که در هر شرایطی بتواند تصمیم بگیرد کارمندی را اخراج یا کارمند جدیدی را استخدام کند. مجموعه‌ای از مهارت‌های هوش هیجانی، اصول کسب‌وکار و روانشناسی، مورد نیاز یک مدیر منابع‌انسانی است.
در این مجموعۀ آموزشی می‌آموزیم:
تکنیک‌های جلسۀ مصاحبه چگونه است؛
استعدادیابی و جذب نخبگان چگونه انجام می‌شود؛
چگونه نیروهای جدید با محیط کاری شرکت ارتباط بگیرند؛
و ده‌ها نکتۀ کاربردی دیگر.

P2
پخش ویدیو

هرچند که به عنوان یک لغت باب روز یا رمزواژه، «تنوع» خوب به نظر می‌رسد، اما اگر بخواهیم صریح بگوییم تبعیض سنی، تعصب جنسیتی و نابرابری در استخدام می‌تواند بسیاری از متخصصان استعدادیابی را از حاشیۀ امنشان بیرون بکشد. در این دوره، استیسی گوردون (Stacey Gordon) ، توضیح می‌دهد که چطور با اعتماد به نفس با موضوع تبعیض مواجه شوید و هنگام استخدام با موفقیّت به آن رسیدگی کنید. او متداول‌ترین اشتباهاتی که استخدام‌کنندگان انجام می‌دهند و همچنین روش‌های ارزیابی استراتژی استخدام فعلی‌ شما را برای دستیابی به موفقیّت بیان می‌کند.

در جنگ بر سر فرد بااستعداد، خلق یک استراتژی استخدامی مؤثر اهمیت دارد. این کار با دانستن اینکه کجا به دنبال پیدا کردن یا “منبع‌یابی” بهترین کاندیدهای ممکن باشید آغاز می‌شود. لازم است تا پیشتازانه استعدادهای برتر را شناسایی و جذب کنید. بنابراین وقتی یک موقعیت شغلی قابل دستیابی می‌شود، کانالی از کاندیدهای شایسته را توسعه داده‌اید. معنای منبع‌یابی استعداد و چگونگی خلق و اجرای یک استراتژی منبع‌یابی پیروزشونده را یاد بگیرید. باربارا برونو، مدرس و گزینش‌گر برندۀ جایزه، تکنیک‌های اصلی و سطح بالاتر منبع‌یابی کاندیدها را معرفی می‌کند، نحوۀ شناسایی منابع با بهترین نرخ بازگشت سرمایه را توضیح داده و شرح می‌دهد که چگونه از داده‌های بزرگ، شبکه‌های اجتماعی و ابزارهایی نظیر گزینش‌گر لینکدین در تلاش‌هایتان برای منبع‌یابی استفاده کنید.

پخش ویدیو
پخش ویدیو

تنها چیز ثابت در زندگی، تغییر است. محل کار نیز از این قاعده مستثنی نیست. شرکت‌ها هر روزه تحت‌ تأثیر انواع مختلفی از تغییرات همچون بازسازماندهی، ادغام، مالکین جدید و مشکلات کوچک اما نه کم‌اهمیت قرار می‌گیرند. رهبران در همۀ سطوح باید امکان توسعۀ فرهنگ تغییر را به سازمان‌های خود بدهند؛ فرهنگی که تغییرات را به عنوان نیروی محرکه‌ای‌ برای نوآوری بپذیرد و با استفاده از آن یک مزیت رقابتی ایجاد کند.
در این دوره شما می‌توانید مهارت‌ها، ابزارها و سیستم‌های مورد نیاز برای موفقیت در یک چشم‌انداز همیشه در حال تغییر را کشف کنید. مربی، جری پیکو (Jerry Pico) ده‌ها شرکت را در تحولات بزرگ و کوچکِ فرهنگی رهبری کرده است. او در این دوره نمونه‌هایی واقعی از مشاوره‌ها و تجربه‌های داخلی خودش را بیان می‌کند. او با تمرکز بر رهبری شبکه و مهارت یادگیری، نشان می‌دهد که چگونه می‌توان فرهنگی ایجاد کرد که بر اساس تغییرات فزایندۀ این جهان پیچیده رشد پیدا کند. با او همراه باشید و بیاموزید که چگونه تغییرات را بپذیرید، اضطراب ناشی از آن را برای خود و تیمتان کاهش دهید و از آن به عنوان نیروی محرکه برای رشد استفاده کنید.

خلاصه کتاب

پادکست

مقاله‌ها

سخنی با کاربران