x
x

مسیر انواع بازاریابی

دربارۀ مسیر

انتخاب بازار و مشخص کردن پیام قدم اول علم بازاریابی است. در قدم‌های بعدی انتخاب روش رساندن پیام بازاریابی به مخاطب حائز اهمیت می‌باشد.

در این مجموعه آموزشی میاموزیم:

در چه مواقعی “همکاری در فروش” برای ما سودبخش هست؛

بازاریابی “دهان به دهان” یا همان “وایرال شدن” چگونه رخ می‌دهد؛

چابک بودن برنامه بازاریابی چه اصولی دارد؛

و ده‌ها روش بازاریابی دیگر.

P2
پخش ویدیو

استاد مدرسه‌ی وارتون، جونا برگر نویسنده‌ی کتاب پرفروش مسری: چرا برخی چیزها معروف می‌شوند؟
آیا تا به حال از خود پرسده‌اید که چرا برخی چیزها معروف می‌شوند درحالی که دیگر چیزها در کارخود می‌لنگند؟ چگونه می‌توان تبلیغات دهان به دهان بیشتری برای محصول یا ایده‌ی ابتکاری خود ایجاد کرد؟ جونا برگر پاسخ این سوال‌ها را دارد. او استاد مدرسه‌ی وارتون در دانشگاه پنسیلوانیا و نویسنده‌ی کتاب پرفروش مسری: چرا برخی چیزها معروف می‌شوند؟ ……

خلاصه کتاب

پادکست

سخنی با کاربران

مسیر انواع بازاریابی

دربارۀ مسیر

انتخاب بازار و مشخص کردن پیام قدم اول علم بازاریابی است. در قدم‌های بعدی انتخاب روش رساندن پیام بازاریابی به مخاطب حائز اهمیت می‌باشد.

در این مجموعه آموزشی میاموزیم:

در چه مواقعی “همکاری در فروش” برای ما سودبخش هست؛

بازاریابی “دهان به دهان” یا همان “وایرال شدن” چگونه رخ می‌دهد؛

چابک بودن برنامه بازاریابی چه اصولی دارد؛

و ده‌ها روش بازاریابی دیگر.

P2
پخش ویدیو

استاد مدرسه‌ی وارتون، جونا برگر نویسنده‌ی کتاب پرفروش مسری: چرا برخی چیزها معروف می‌شوند؟
آیا تا به حال از خود پرسده‌اید که چرا برخی چیزها معروف می‌شوند درحالی که دیگر چیزها در کارخود می‌لنگند؟ چگونه می‌توان تبلیغات دهان به دهان بیشتری برای محصول یا ایده‌ی ابتکاری خود ایجاد کرد؟ جونا برگر پاسخ این سوال‌ها را دارد. او استاد مدرسه‌ی وارتون در دانشگاه پنسیلوانیا و نویسنده‌ی کتاب پرفروش مسری: چرا برخی چیزها معروف می‌شوند؟ ……

خلاصه کتاب

پادکست

مقاله‌ها

سخنی با کاربران